Neden Akıllı Kolej

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ölçme Değerlendirme

AKILLI KOLEJ ‘de sunulan PDR hizmetlerinin temelinde öğrencilerin kendilerini tanıma ve gerçekleştirme sürecine rehberlik etmek yer almaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmaları hedeflenmektedir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi, okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak karşılaştıkları güçlükleri, sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Rehberlik Servimiz öğrencilerimizin kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmaktadır.

 

Akıllı Kolej Psikolojik Danışma ve Rehberlik Koordinatörlüğü Çalışmaları

 • Eğitim Danışmanlığı Sistemi

 • Eğitim Koçluğu Sistemi,

 • Akıllı Okul Otomasyon Sistemleri ile tüm Özel Akıllı Öğrencileri, Velileri, Eğitim ve İdari Kadrosuna Yöneliktir.

 

İlkelerimiz

 • Gizlilik

 • İşbirliği

 • Süreklilik

 • Güven

 • Gönüllülük

 • Kişi haklarına saygı

 • Bireysel farklılıklara saygı 

Akıllı Kolejler Rehberlik Birimi, öğrencilerimizin yaş farklarının yanı sıra ilgi yetenek ve akademik gelişimlerini de göz önüne alarak, çalışmalarını yürütüyor.

REHBERLİK HİZMETLERİ

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi olarak çalışmalarımızı;

 • Öğrenciye Yönelik Çalışmalar

 • Veliye Yönelik Çalışmalar

 • Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar şeklinde üç temel başlık altında yürütüyoruz. “Danışmanlık Sistemi” ile bu üç temel unsuru bir çatı altına toplayarak takip, yönlendirme ve değerlendirme çalışmaları yapıyoruz.

ÖĞRENCİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Bireysel görüşmeler
Rehber öğretmenler; öğrenci, danışman öğretmen, aile ve kendi gözlemlerinden edindiği bilgiler doğrultusunda öğrenciyle bireysel görüşme yapar. Aynı zamanda öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda da bireysel görüşme yapabilir.
 

Sunumlar, Seminerler

Öğrencilerin içinde bulunduğu gelişim dönemlerine uygun olarak yıl boyunca çeşitli seminerler düzenliyoruz. 

 • Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi

 • Öfke ve öfke kontrol yöntemleri

 • Motivasyon ve zaman yönetimi

 • Mahremiyet eğitimi

 • Akran zorbalığı

 • Ergenlik Dönemi Özellikleri

 • Motivasyon ve Başarı

 • Verimli Ders Çalışma

 • Test Çözme Teknikleri

 • Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma

 

Test, Ölçek ve Envanterler

Öğrencilerin akademik ve psiko-sosyal sürecini destekleyici ve tanılayıcı testler uygulanarak velilerle sonuçları paylaşıyoruz ve gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeleri yapıyoruz. 

 • Problem Tarama 

 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

 • Problem tarama envanteri

 • Sınav kaygısı ölçeği

 • Bender Gestalt Görsel Algı Testi

 • Benton Görsel Algı Testi

 • Aile Çiz Testi

 • Beck depresyon ölçeği

 • Kimdir Bu? Kime Göre Ben Neyim?

 • Sosyometri

 • Otobiyografi

 • Burdon Dikkat Eksikliği Envanteri  

 • Beier Cümle Tamamlama Envanteri

 • Başarısızlık Nedenleri Anketi

 • Çalışma Davranışlarını Değerlendirme

 • Mesleki Eğilim Belirleme 

Oryantasyon Çalışmaları

Okula yeni başlayan öğrencilerimizin akran grubuna, okul kültürüne, eğitim programına uyum sağlamasını kolaylaştıracak olan bu süreçte rehberlik birimi sınıf öğretmenlerimizle koordinasyonlu bir şekilde çalışmalarını sürdürür.

Grup Rehberliği

           Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi tüm sınıf düzeyleri için ayrı ayrı grup rehberliği etkinlikleri düzenlemekte ve bu etkinlikler rehberlik saati içinde ya sınıf rehber öğretmeni tarafından, uzmanlık gerektiren durumlarda da rehber öğretmenin kendisi tarafından öğrencilerimize sunulmaktadır. Bu etkinliklerden bazı örnekler:

 • Öfke Kontrolü

 • Arkadaş İlişkileri

 • Sosyal Beceri Eğitimi

 • Çatışma Çözme

 • Verimli Çalışma Yöntemleri

 • Sınav Kaygısı

 • Sağlıklı İletişim Kurma Yolları

 • Dikkat Güçlendirme Çalışmaları

 • Sağlıklı Beslenme

 

DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ

Değerler Eğitiminin amacı; öğrencilere temel insani değerleri kazandırma, bu değerlere karşı duyarlılık geliştirme ve bunları davranışa dönüştürme konusunda yardımcı olmaktır. Her seviye için kazandırılması öngörülen değerler belirlenmiştir. Değerler eğitimi belirli bir ders süresini kapsamaz. Amaç öğrencinin yıl boyunca bu değerleri içselleştirmesidir.

 

VELİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Bireysel Görüşmeler

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için veli iş birliğini önemsiyoruz. Öğrencilerin gelişimsel süreçlerini, sosyal, duygusal, bilişsel ve akademik performanslarını etkileyebilecek durumları veli-rehber öğretmen-danışman öğretmen toplantılarında görüşüyor ve gerekli bilgileri paylaşıyoruz.

Sunumlar & Seminerler

Öğrencilerin içinde bulundukları bu dönemi ve sınav sürecini daha yakından takip edebilmeleri, konu hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için velilerimizi bu yönüyle destekleyici çalışmalar yapıyoruz.

 • Anne Baba Tutumları

 • Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi

 • Sınav Kaygısı

 •  “ 1.Sınıfa başlayacak olan çocuğa nasıl yaklaşılmalıdır.”

 •  İhmal ve İstismar –Çocuklarda ve Gençlerde Mahremiyet Eğitimi

 •  Çocuklarda Görülen Davranış Bozuklukları

 •  Çocuğunuzla İletişim

 •  Ergenlikte Değişim ve Gelişim

 • Aile İçi İletişim

 •  Verimli Ders Çalışma Yöntem ve Teknikleri

 •  Motivasyon ve Başarı

 •  Madde Bağımlılığı ve Hayır Diyebilme

 • Ön Ergenlik Dönemi ve Aile Tutumları

 

*** Akıllı Kolej Eryaman Kampüsü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi "Aile Eğitim Akademisi" E-Dergi Dökümanı İçin Tıklayınız